Baterie do koše nepatří – sběrná místa v Rychvaldu

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě.  Jestliže hodíte baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, a to včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Pokud ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, a to zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. V Rychvaldu můžete baterie odevzdávat na dvou místech: v DDM Rychvald a u Penny marketu. Na letošním DFŽ si můžete zdarma vyzvednout svou krabičku na sběr baterek.

Petr Zelík: Přednáška o čajích a jejich přípravě

Pozvání na Den pro férový život 2018 k naší radosti přijal majitel úspěšné firmy Oxalis, obchodu s čajem a kávou, která sídlí ve Slušovicích a jejíž produkty se prodávají nejen v České republice, ale i v nejrůznějších koutech světa včetně Asie. Petr Zelík nám bude povídat o čajích, o jejich přípravě a také o své knize (vychází na jaře 2018 v Mladé frontě), která mapuje život úspěšného obchodníka s čajem a kávou od počátků přes různé profesní obtížnosti až k jedné z největších firem… to vše s puncem slušnosti, férovosti…

Letošní DFŽ – změna termínu na 8. 9.!

Vážení a milí, tak moc jsme se chtěli vyhnout souběžnému konání DFŽ a Dnů NATO, až jsme vybrali termín, kdy se na Černé louce koná výstava Zdraví a duše. Protože po Vás toužíme, chceme, abyste k nám přijeli, a rádi bychom využili některé vystavovatele, kterým by se termín kryl, PŘESUNUJEME DEN PRO FÉROVÝ ŽIVOT NA 8. 9.

11.00–12.30: Romana Farna: Jóga šesti směrů

Tento systém cvičení zpracovávala lektorka několik let. Při práci s lidmi viděla, že klient si potřebuje uvědomit původ svých nemocí a neduhů, který je vždy v mysli. Naše rozhodnutí, strachy, stres, chtění, nechtění, touhy, neláska a různé emoce se vždy okamžitě někde projeví. Nejdříve ve svalech, potom zhoršenou funkcí vnitřních orgánů a hormonálního systému. Pomocí střídání dynamických a statických ásán, pranajamy, manter a koncentrace na koloběh energie, dojde k protažení těla, posílení svalů, uvědomění si souvislostí mezi tělem a myslí, postupně dochází k uvolnění napětí, změnám v postojích, názorech člověk začne být důvěřivější, radostnější a omládne duševně i fyzicky.

Šest směrů:

  • Levá strana těla – minulost, směry – doleva, zleva doprava
  • Pravá strana těla – budoucnost, směry – doprava, zprava doleva
  • Přední strana těla, co je před námi – to, co vidíme, vědomí. Směry – před sebe donekonečna, z nekonečna před námi k nám
  • Zadní strana těla, co je za námi – to, co nevidíme, podvědomí. Směry – za sebe donekonečna, z nekonečna za námi k nám.
  • Hlava, směr nahoru nad hlavou donekonečna, směr z nekonečna nad naší hlavou dolů – to, o co prosíme a co si přejeme, to, co dostáváme, co odevzdáváme, co propouštíme
  • Od kostrče dolů, nohy, směr dolů donekonečna, směr od země nahoru – to, co dostáváme – fyzická podpora, tělesné zdraví, rozmnožovací funkce. To, co odevzdáváme – fyzické nemoci, áma, toxiny, paraziti…

K tomu patří dva nezařazené směry:

  • vjána – ze středu srdce donekonečna všemi směry. Zahrnuje krevní oběh, prokrvování a prohřívání povrchu těla a končetin, na psychické úrovni lásku, optimismus
  • samána – z nekonečna do středu pupíku, patří tam trávení potravy, oddělování čistého od nečistého, zpracování všech vjemů – inteligence, paměť

13.00–14.30: Irena Štefáníková: Artejóga na téma Můj přítomný okamžik

Artejógu vynesla na jógové “světlo boží” před pár lety Irena Štefáníková (nick Aneri), která se pokusila úspěšně propojit své studium arteterapie a jógy ve funkční celek, který pomáhá lidem nejen na fyzické, ale i duševní a emoční úrovni.

Na letošním Dni pro férový život se můžete těšit na relaxačně-terapeutický workshop o propojení jógy pro vědomý život a výtvarných technik, vhodný pro ženy i muže, bez potřeby předcházejících výtvarných zkušeností. Na vlně dechu proplujeme ásanami, procítíme své tělo a ponoříme se do relaxace, abychom se následně nechali unášet výtvarnými technikami, společným sdílením, reflexí a uvědoměním si TADY A TEĎ. Výtvarné pomůcky budou zajištěny.

Jak proměnit neúspěch v úspěch

Každý z nás v životě prošel situací, která neodpovídá vlastní představě, nebo požadavku okolí. Nazýváme ji neúspěch. Může být tato situace východiskem pro nový začátek? Dává možnost jiné cesty? Vzpomeňme na hlubokou pravdu ukrytou v přísloví : „vše špatné je pro něco dobré“, což objevíme až s plynoucím časem, kdy na danou situaci získáme právě onen potřebný nadhled a celkový vhled. Úspěch přináší radost, chuť do další činnosti. Neúspěch, zvláště pak opakovaný, je spojen s pocity zklamání, neuznání, což při opakovaném prožívání často vede k nechuti cokoliv dalšího dělat, k rezignaci , lhostejnosti, odporu. Jistě si vybavíte některé situace ve svém životě, kterými jste prošli , nebo procházíte.

Workshop Vám poskytne nejen hluboký a obohacující vlastní prožitek ale i nový pramen inspirace a silný a účinný nástroj prakticky využitelný ve vaší práci i osobním životě.