Petr Zelík: Čaje a jak na ně (a taky o cestě za nimi, která trvá už 25 let…)

Pozvání na Den pro férový život 2018 k naší radosti přijal majitel úspěšné firmy Oxalis, obchodu s čajem a kávou, která sídlí ve Slušovicích a jejíž produkty se prodávají nejen v České republice, ale i v nejrůznějších koutech světa včetně Asie. Petr Zelík nám bude povídat o čajích, o jejich přípravě a také o své knize Oxalis story aneb Čtyřlístek štěstí přináší (2018, Mladá fronta), která mapuje život úspěšného obchodníka s čajem a kávou od počátků přes různé profesní obtížnosti až k jedné z největších firem… to vše s puncem slušnosti, férovosti…

11.00–12.30: Romana Farna: Jóga šesti směrů

Tento systém cvičení zpracovávala lektorka několik let. Při práci s lidmi viděla, že klient si potřebuje uvědomit původ svých nemocí a neduhů, který je vždy v mysli. Naše rozhodnutí, strachy, stres, chtění, nechtění, touhy, neláska a různé emoce se vždy okamžitě někde projeví. Nejdříve ve svalech, potom zhoršenou funkcí vnitřních orgánů a hormonálního systému. Pomocí střídání dynamických a statických ásán, pranajamy, manter a koncentrace na koloběh energie, dojde k protažení těla, posílení svalů, uvědomění si souvislostí mezi tělem a myslí, postupně dochází k uvolnění napětí, změnám v postojích, názorech člověk začne být důvěřivější, radostnější a omládne duševně i fyzicky.  Jedná se o jógu spojenou s emocemi, podvědomím, imaginacemi a psychoterapií.

Šest směrů:

  • Levá strana těla – minulost, směry – doleva, zleva doprava
  • Pravá strana těla – budoucnost, směry – doprava, zprava doleva
  • Přední strana těla, co je před námi – to, co vidíme, vědomí. Směry – před sebe donekonečna, z nekonečna před námi k nám
  • Zadní strana těla, co je za námi – to, co nevidíme, podvědomí. Směry – za sebe donekonečna, z nekonečna za námi k nám.
  • Hlava, směr nahoru nad hlavou donekonečna, směr z nekonečna nad naší hlavou dolů – to, o co prosíme a co si přejeme, to, co dostáváme, co odevzdáváme, co propouštíme
  • Od kostrče dolů, nohy, směr dolů donekonečna, směr od země nahoru – to, co dostáváme – fyzická podpora, tělesné zdraví, rozmnožovací funkce. To, co odevzdáváme – fyzické nemoci, áma, toxiny, paraziti…

K tomu patří dva nezařazené směry:

  • vjána – ze středu srdce donekonečna všemi směry. Zahrnuje krevní oběh, prokrvování a prohřívání povrchu těla a končetin, na psychické úrovni lásku, optimismus
  • samána – z nekonečna do středu pupíku, patří tam trávení potravy, oddělování čistého od nečistého, zpracování všech vjemů – inteligence, paměť

13.00–14.30: Irena Štefáníková: Artejóga na téma Můj přítomný okamžik

Artejógu vynesla na jógové “světlo boží” před pár lety Irena Štefáníková (nick Aneri), která se pokusila úspěšně propojit své studium arteterapie a jógy ve funkční celek, který pomáhá lidem nejen na fyzické, ale i duševní a emoční úrovni.

Na letošním Dni pro férový život se můžete těšit na relaxačně-terapeutický workshop o propojení jógy pro vědomý život a výtvarných technik, vhodný pro ženy i muže, bez potřeby předcházejících výtvarných zkušeností. Na vlně dechu proplujeme ásanami, procítíme své tělo a ponoříme se do relaxace, abychom se následně nechali unášet výtvarnými technikami, společným sdílením, reflexí a uvědoměním si TADY A TEĎ. Výtvarné pomůcky budou zajištěny.

Jak proměnit neúspěch v úspěch

Každý z nás v životě prošel situací, která neodpovídá vlastní představě, nebo požadavku okolí. Nazýváme ji neúspěch. Může být tato situace východiskem pro nový začátek? Dává možnost jiné cesty? Vzpomeňme na hlubokou pravdu ukrytou v přísloví : „vše špatné je pro něco dobré“, což objevíme až s plynoucím časem, kdy na danou situaci získáme právě onen potřebný nadhled a celkový vhled. Úspěch přináší radost, chuť do další činnosti. Neúspěch, zvláště pak opakovaný, je spojen s pocity zklamání, neuznání, což při opakovaném prožívání často vede k nechuti cokoliv dalšího dělat, k rezignaci , lhostejnosti, odporu. Jistě si vybavíte některé situace ve svém životě, kterými jste prošli , nebo procházíte.

Workshop Vám poskytne nejen hluboký a obohacující vlastní prožitek ale i nový pramen inspirace a silný a účinný nástroj prakticky využitelný ve vaší práci i osobním životě.